fbpx
Arcunk titkai II.

Arcunk titkai II.

Kedves Olvasóm 🙂

Az arcunk, tudat tükörképe, úgy, mint a szemünk a lélek tükre.

Az arcon található pontok, amelyek valamilyen formát öltve lelked üzenetét hordozzák, a tudat információi válnak láthatóvá, azaz megfelelő képet közvetíti számodra.

A test és a tudat harmonikusan működik, akkor nincsen tünet vagy betegség, test meghálálja a lelki (tudati) törődést.

Az első részben a veséig jutottunk, most a gyomorral folytatjuk…:)

 

8. Gyomor: 

Az orcák lepkeszerű elszíneződése, emésztési problémákra mutathat, akinek az orcái laposak, az nem tud könnyen súlyt veszteni, akinek teltek, annak anyagcseréje visszatartja a vizet és a zsiradékot. Ha az orr mellett találunk pattanást, akkor az utalhat az emésztésünk, különlegesen a gyomrunk gyenge működésére.

 A gyomor vesz fel minden kívülről érkező benyomást, mindazt, ami megemészthető. Ahhoz, hogy felvegyen, nyitottnak kell lennie, az odaadás szellemében passzívnak, készségesnek. Akinek valami nincs az ínyére, ellenére való, s ez meglátszik rajta, azt mondjuk róla: savanyú. Akinek ezt a dühöt nem sikerül tudatosan legyőzni, vagy agresszív cselekvésben kifejezésre juttatni, aki inkább lenyeli dühét, annak az agressziója, illetve savanyúsága gyomorsavként szomatizálódik. Nem tud ugyanis gondjaival, agressziójával tudatosan bánni, és ezért nem képes felelősséggel megoldani problémáit.Hiányzik belőle az önbizalom és a biztonság érzése, amelyekre támaszkodva a konfliktust önállóan feldolgozhatná.

Szimbolikus jelentése: érzelem, befogadó képesség, minden lenyelt dolog tárolási helye a szó szoros és átvitt értelmében, a sarlóforma a Holdra emlékeztet, a gyermekkor az érzelemvilág fészke, a felkészülés és a védettség helye.
 Feladat, témakör: felvétel, odaadás, befogadóképesség, passzivitás, készség, nyitottság.
Női pólus: érezni tudni “a szerelem a gyomron keresztül történik”, “gyomron ütötte”az esemény, “magát eszi” vagy “magába fojtja a problémát”, ” bánathájat növeszt”.
Férfi pólus: agresszív feldarabolás, bomlasztási folyamat = gyomorsav, a düh kifejeződése, a “lenyelt” érzelmek raktározó helye, a beteljesedés vágya, vágy, éhség.
 Ősprincípium: Hold / Mars

9. Tüdő:

A járomcsont alatt található a tüdők zónája. Ez megmutatja, hogy milyen az oxigénellátottsága a tüdőnek , illetve mennyire van kitéve terhelésnek a tüdőnk. Ha az alapszínükhöz képest elszíneződik ez a zóna vagy beesik ez a rész, akkor figyelnünk kellene a feslőlégutak állapotára, megfelelő mozgást, sportot iktassunk be az életünkbe, de szintén elszíneződést okozhat a dohányzás ezen az arcterületen. Természetesen egy asztmatikus hajlam és valamilyen allergiára való affinitás is megmutatkozhat arcunk tüdő zónáján.

Ha valaki nehezen kap levegőt, ebben gyakran az a szorongása mutatkozik meg, amelyet első önállóságba, szabadságba vezető útja előtt érzett. A szabadság az ilyen alkatra lélegzetelállítóan hat, azaz szokatlanul, s ezért félelmet keltően. Ugyanez az összefüggés mutatkozik meg a szabadság és a légzés között, amikor egy szűk térből jövet tágas terembe vagy szabadba lépünk, a az első, amit teszünk, hogy mélyet lélegzünk – végre szabadon lélegezhetünk, fellélegezhetünk.

Szimbolikus jelentése: tüdőnk alakja a fához hasonlít, ahogyan a külső fák“oxigéngyárakként” működnek, úgy a tüdő is, mint belső fánk részt vesz a légzés körforgásában, kapcsolat, kommunikáció, kicserélődés (a beszéd a kilégzés egyfajta modulációja), szabadság, szabad légzés, “fellélegezni”= könnyedség, a tüdő két szárnya valójában “szárnyas lényekké” tesz minket.
 
  Feladat, témakör: a külvilággal való kapcsolat létrehozása és fenntartása, gázcsere, az én és a nem én közötti kapcsolat, a bőr utáni második legfontosabb kapcsolatteremtő szervünk, a légzés = köldökzsinór az élethez, kapcsolat minden élőlénnyel, hiszen mindannyian ugyanazt a levegőt szívjuk.
  Ősprincípium: Merkúr
10. Vastagbél:
A székrekedés azt fejezi ki, hogy, hogy nem akarunk odaadni valamit, ragaszkodunk valamihez. A vastagbél is a halottak birodalma, benne találhatók azok az anyagok, amelyeket már nem lehet visszaforgatni az életbe, ez az a hely, ahol az erjedés felléphet. Az erjedés szintén rothadási – halódási folyamat. Amennyiben a vastagbél a tudattalant, a test éjszakáját szimbolizálja, az ürülék a tudattalan tartalmainak felel meg. S ezzel máris megvilágosodik előttünk a székrekedés következő jelentése: félelem attól, hogy a tudattalan tartalmai napvilágra jönnek, és kísérlet arra, hogy a tudattalan, elfojtott tartalmakat megtartsuk a magunk számára.
Szimbolikus jelentése: Alvilág, árnyékvilág, a halál birodalma, matéria kincsestára, kapzsiság.
Feladat, témaköradni és ajándékozni (ürülék = pénz), az élet létrehozása (vitamintermelődés a bélflóra révén), a materiális és tudattalan elengedése, elengedés az anyagból, a matériával való bánásmód képessége, átváltozás.
“Halj, meg és szüless újjá”.
   Ősprincípium: Plútó

11. Nemi szervek:

Ha a száj melletti nevetőráncban a hölgyek bőrpírt tapasztalnak, akkor méhük, illetve petefészkeik működésében állhatott be valamifajta zavar, ezek jobbára gyulladásos folyamatok. 

Menstruációs panaszok:

A havi vérzés nőiesség, a termékenység, a fogékonyság kifejezése. A nő kiszolgáltatott ennek a ritmusnak. Engedelmeskednie kell mindannak a korlátozásnak, akadályoztatásnak, amit ez jelent. Ez az engedelmesség a nőiség egyik központi területét érinti, az odaadás képességét.
Az odaadás képessége a nőiség központi tulajdonsága, minden további női képesség alapja, így a megnyílás, a befogadás, a fogamzás, az önmagába zárás, elrejtés képességé is. Általában minden menstruációs zavar, illetve a legtöbb szexuális zavar hátterében az áll, hogy “nem tudok megbékélni” saját nőiségünkkel.
A terhességi problémák mindig a gyermek elutasítását jelzik.

Minden szexuális nehézség mögött félelem áll, félelem az önkontroll elvesztésétől, hiszen naponta gyakoroljuk az önuralmat, nem csoda, hogy nehéz hirtelen és egyedül a szexualitásban lemondani énünk ellenőrzéséről, s hagyni, hadd történjék, aminek történnie kell. Az orgazmus kicsiny énünket, amire oly büszkék vagyunk, egyszerűen elfújja. Mind férfi, mind nő orgazmust szeretne átélni, el kell engednie magát, hadd történjék, aminek történnie kell. A frigiditás azt jelzi, hogy a nő nem akarja egészen odaadni magát, sőt ő akar lenni a férfi. Az impotencia mögött a férfi saját férfiasságától, saját agressziójától való félelme áll.

Szimbolikus jelentése: szexualitás, polaritás, jin és a jang, lingam és jóni (indiai: a kard a férfiasság, a hüvely a nőiesség jelképe),tágabb értelemben a regeneráció szervei, az emberiség túlélését biztosítják, már a következő generáció szolgálatában állnak, az új élet mindig az alsó őselv szerinti női pólusból indul ki, nemi aktus, amelynek során a petesejt megtermékenyül, majd a spirális szippantással lehívja a gyermek lelkét a testbe, analógia a templommal, ahol a szellem alászáll az anyagba és megtermékenyíti azt, Keleten a “nemiség palotája”, – a nőnél a Szeméremajkak megfelelnek a templom előcsarnoka előtti függönynek, – a Hüvely megfelel a templom előcsarnokának, – a Méhszáj a templom bejáratának,  – a Méh pedig magának a templomnak, a női nemi szervek a patriarchális társadalomban inkább lebecsült szerepet töltöttek be:a “lány csúnyája, mismás”, amit el kell takarni.

A férfinál: – a Pénisz a tornyot jelképezi, a – Here a szemeket, ez az érzéki észlelés aspektusát jeleníti meg, ami érzékiséghez, illetve a végső értelemhez vezet, így pl.: az orrnak megfelelő “tag”, a patriarchális társadalomban férfi nemi szervet inkább túlságosan is fölértékelték, ahogy a népi kifejezések is erről árulkodnak: “a férfi büszkesége”, “kis ember”, “lándzsa”. stb.

Feladat, témakör: továbbadni az életet, szexuális örömszerzés, túllépni a polaritás korlátain, és átélni az Egység eksztázisát, a polaritás halálát okozni (az orgazmus egyfajta kis halál, hiszen megélésekor eltűnik az Én határa), hogy egyúttal új élet születhessen. 

  Ősprincípium: Vénusz / Mars – Plútó (utódnemzés, szaporodás)

Alighanem jó néhányan még mindig értetlenül állnak gondolataink előtt, hiszen szemléletmódunk nehezen egyeztethető össze a betegség okok tudományos magyarázatával. Bár bizonyos kórképek esetében a többség általában elfogadja okként a pszichikus folyamatokat, de mi legyen a betegségek túlnyomó többségével, amelyek testi indítéka egyértelmű bizonyítást nyert?

Magától értetődő számunkra, hogy minden észlelhető folyamatot kauzálisan interpretálunk, messze ható oksági láncokat konstruálunk, amelyekben ok és okozat egyértelmű kapcsolatban áll egymással. A kauzalitás azonban távolról sem olyan problémamentes és kötelező, mint amilyennek a felületes szemlélő látja. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy az az emberi vágy, amely a világ oksági magyarázatára irányult, az emberi megismerés történetében igen sok vitát és zűrzavart okozott, s olyan következményekhez vezetett, amely részben csak most kezdenek lassan világossá válni előttünk.

Arisztotelész óta az okok négy kategóriáját különböztetjük meg:

Az első, azaz a hatóok, a második, amely az okot anyagban, illetve az anyagiasságban találja meg, a harmadik, a formaadás oka, s végül a célok, amely a céltételezésből nő ki.

Kövessük az okok négy kategóriáját a házépítés klasszikus példáján. A házépítéshez először is szükséges a házépítésre irányuló szándék (cél ok), aztán valamilyen motiváció vagy energia, amely például a befektetésben és a munkaerőben mutatkozik meg (hatóok), továbbá építészeti terv (formaadás ok) s végül az anyag, a beton, a tégla, a fa stb.(anyag ok). Ha bármelyik hiányzik, nehezen képzelhető el, hogy a ház megvalósuljon.

Ebben a szemléleti modellben a finalitás(célszerűség) igényelné a meghatározott korképet, s rá ható kauzalitás biztosítaná az anyagi és testi körülményeket, amelyek a célképet megvalósítják. Ebben a felfogásban a betegség azon második aspektusára is fény derülne, mely szokásos szemlélet esetén teljességgel, homályban marad: a betegség céljára, az események értelmére. A mondatot nemcsak a papír, a tinta, a nyomdagép, a betűjelek határozzák meg, hanem mindenek előtt az a szándék, amely az információ továbbadására irányul. A tünet mögött mindenkor szándék és tartalom áll, s ezek az adott lehetőséget használják fel Önmaguk megvalósítására.

 Ezért a betegség bármely okot bevethet okként. 

Ez az a pont, ahol az orvostudomány módszerei mindeddig csődöt mondtak. Az orvostudomány hisz abban, hogy a betegség okok megszüntetésével maga a betegség is megszüntethető, s nem gondol arra, hogy a betegség elég flexibilis ahhoz, hogy új okot keressen, s találjon önmaga megvalósítására.

Pedig az összefüggés igen egyszerű : ha valaki pl. házat akar építeni, nehezen gátolható meg ebben a szándékában azzal, hogy elvesszük tőle a köveket – ekkor, mondjuk, fából fogja felépíteni a házat.

 Elméleti összefoglalás

1. Az emberi tudat poláris. Ez egyrészt utat nyit a megismerő képesség előtt, másrészről azonban tökéletlenné, boldogtalanná tesz.

2. Az ember beteg. A betegség, mint a tökéletlenség kifejezése, a polaritáson belül elkerülhetetlen.

3. Az ember betegsége tünetekben jelenik meg. A tünetek tudatunk anyagiságba zuhant árnyék oldalai.

4. Az embernek, mint mikrokozmosznak a tudata latensen tartalmazza a makrokozmosz valamennyi princípiumát. Mivel azonban az ember a döntés képessége miatt a létező princípiumoknak csak a felével azonosul, a többi princípium árnyékvilágába kerül, tehát az ember számára nem tudatos.

5. A tudatban meg nem élt princípium a testi tünet kerülőútján keresztül kényszeríti ki lét és életjogosultságát. A tünetben mindig azt kell az embernek megélnie és megvalósítania, amit tulajdonképpen nem akart megélni. A tünetek tehát az emberi egyoldalúságot kompenzálják.

6. A tünet őszintévé teszi az embert!

7. Azt birtokoljuk tünetünkben, ami tudatunkból hiányzik.

8. Valódi gyógyulás csak akkor lehetséges, ha az érintett személy tudatosítja és integrálja az árnyékvilágának a tünetben rejtőző részét. Aki a tudatából hiányzó tartalmat megtalálta, annak a tünetei feleslegessé válnak.

9. A gyógyulás célja a teljesség és az Egység. Az az ember teljes, aki megtalálta valódi mély – énjét, s eggyé lett minden létezővel.

10. A betegség rákényszeríti az embert, hogy maradjon az egység felé vezető úton, ezért

A BETEGSÉG ÚT A TÖKÉLETESSÉG FELÉ.

 Szeretettel,

Anita

Felhasznált Irodalom:

Száraz György: Boldog napot jegyzet,

Rüdiger Dahlke: A betegség, mint szimbólum,

Thorwald Dehlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez